Växtbaserade läkemedel (VBL) TVBL Indikation Ört

  salvia

Salvia officinalis L. hör till kransblommiga växter, Lamiaceae

 

Allmänt om Salvia

Kryddsalvia härstammar från Medelhavsområdet. Den omtalas redan i Orfeus-myten, och Hippokrates nämner den som ett medel mot lungsjukdomar. Den medicinska användningen avspeglar sig i släktnamnet, som kommer av det latinska ordet salvare, bota. Kryddsalvia rekommenderades av Hildegard av Bingen, och Salernoskolan frågade: "Varför ska en människa dö i vars trädgård det växer salvia, om inte därför att det inte existerar något medel mot dödens makt?"

Förutom som medicinalväxt kan örten användas som matkrydda, desinficerande medel, malmedel och som  skönhetsmedel, men framför allt dricks det som te. Kryddsalvia hämmar svettutsöndringen och minskar mjölkproduktionen - vilket underlättar avvänjningen av bröstbarn - och verkar dessutom blodsockersänkande. Ett alltför stort intag av kryddsalvia kan framkalla förgiftningssymtom, beroende på att örten - i likhet med malört, innehåller det giftiga ämnet thujon.

Förekomst

Salvia är inhemsk i Medelhavsländerna. Odlas allmänt i kryddgårdar i södra Sverige.

Kännetecken

En 30 - 70 cm hög halvbuske med håriga grenar. Blad avlånga, grågröna, motsatta, på skaft, hårda och finsågade, med nedsänkt nervnät. Blommor blåvioletta (juni-juli) i axlika blomställningar. Kronan har nästan rak överläpp och treflikig underläpp. Ståndare 2. Doft och smak aromatisk.

Använda växtdelar

Blad, insamlade före blomningen.

Innehållsämnen

1-2% eterisk olja med de typiska beståndsdelarna thujon, cineol och kamfer. Bitterämnet pikrosavin. Flavomoider. Depsid av kaffesyra och alfa-hydroxy-dihydro-kaffesyra. Ursolsyra.

Medicinska verkan

Hämmar saliv- svett- och mjölksekretion. Stimulerar gallsekretion. Blodsockersänkande. Utvärtes antiseptisk, svampdödande, adstringerande.

Användning

Invärtes vid nattsvett. För avslutande av amning. Galldrivande. Utvärtes till gurgling och spolning vid inflammatin i munhåla och svalg. Till bad vid svårläkta sår. Viktig krydda.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

E-mail med frågor och kommentarer kan också skickas till Ingemar Joelsson

Salvia_1.jpg 

Salvia officinalis,
kryddsalvia

Används i preparatet Nosweat

 

 

 

salvia_2.jpg 

 

« Tillbaka