Växtbaserade läkemedel (VBL) TVBL Indikation Ört

    nosweat

Nosweat är ett traditionellt växtbaserat läkemedel mot tillfälligt överdriven svettning

Innehåll

Nosweat innehåller ett torrextrakt från Salvia officinalis L. Det är bladen av salviaväxten som används. Varje kapsel innehåller 120 mg extrakt motsvarande 0,5 - 0,8 gram torkade salviablad.

Extraktionsmedlet är vatten.

Som hjälpämne används maktosmonohydrat, 25,5 mg per kapsel.

Dosering

Vuxna och barn över 12 år: 1 kapsel 3 gånger dagligen. För att lindra svettningar under natten rekommenderas 2 kapslar före sänggåendet. Kapslarna bör sväljas hela tillsammans med vätska. Maximalt 4 kapslar per dygn.

Terapeutisk indikation

Traditionellt växtbaserat läkemedel mot tillfälligt överdriven svettning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig på erfarenhet av långvarig användning.

Vad skall man tänka på?

Om svettningarna orsakas av kända sjukdomstillstånd skall i första hand den underliggande sjukdomen behandlas.

Nosweat innehåller laktosmonohydrat. Personer med något av följande tillstånd bör därför inte använda Nosweat: galaktosintolerans, laktasbrist eller glukos- galaktos-malabsorption.

Användning under graviditet och amning har inte studerats.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktioner finns rapporterade.

Överdosering

Vid doser över 15 g salviablad har rapporterats takycardi, värmevallningar, yrsel och kramper.

Biverkningar

Inga biverkningar har rapporterats vid rekommenderad användning av Nosweat. Nosweat kan dock försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs t.ex. vid bilkörning.

Historiska notiser

Läs om den långa erfarenheten av att använda Salvia. Klicka här »

Det finns kliniska studier på salvia

Läs om äldre studier av Mayr och av Jost. Klicka här »

Läs om studie av Petzold och Rösing från 1989. Klicka här »

Du kan ladda ned bipacksedeln i PDF-format här

Du kan ladda ned den specifika produktinformationen (SPC) här

Kommentarer och frågor kan mailas till Ingemar Joelsson. Klicka här

 

Nosweat_ask.jpg

Nosweat är ett växtläkemedel som innehåller ett extrakt från bladen av Salvia officinalis L.

Läs om Salvia här »

 

« Tillbaka