Växtbaserade läkemedel (VBL) TVBL Indikation Ört

Irritable bowel syndrome - IBS

Irritable bowel syndrome (IBS) är tillsammans med Funktionell dyspepsi (FD) två syndrom som tillsammans drabbar närmare var fjärde svensk. Gemensamt för sjukdomarna är att de ofta orsakas av ett antal olika funktions-störningar i mag-tarmkanalen. Det känns viktigt att belysa sjukdomarnas komplexitet och att därigenom betona svårigheten att nå tillfredställande behandlingseffekt med ett enda läkemedel.

Iberogast

Växtläkemedlet (Iberogast), som blivit godkänt på indikationen FD och IBS är ett multi-funktionellt medel. Det första i sitt slag. Och ett växtläkemedel som blivit godkänt på egen, specifik dokumentation. Det har ett brett verkningsmönster och kan därför påverka flera av orsakerna till de funktionella störningarna.

Symtom vid IBS (irritable bowel syndrome)

Typiska symtom är magont, gaser, förstoppning och/eller diarré. Enligt vissa kriterier fordras för diagnosen IBS att man haft buksmärta/obehag minst 3 dagar per månad under de 3 senaste månaderna, samt att man dessutom observerat minst 2 av följande samband: att symtomen lindras vid tarmtömning, att man har förändrad tarmtömningsfrekvens jämfört med tidigare och att man märkt förändrad form eller konsistens hos avföringen.

IBS anses vara en sjukdom där flera olika funktionella störningar bidrar till besvären. Störningarna kan uppkomma via tarmens lokala, men komplexa nervsystem, eller genom störningar i systemens reglering via det centrala nervsystemet.

Läs om FD här »

Läs om den kombinerade sjukdomen, FD och IBS här »

 

colon_72_red.jpg 

 

Tunntarmspaketet

och colon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka