Växtbaserade läkemedel (VBL) TVBL Indikation Ört

Funktionell dyspepsi - FD

Funktionell dyspepsi är tillsammans med "irritable bowel syndrome" (IBS) två syndrom som tillsammans drabbar närmare var fjärde svensk. Gemensamt för sjukdomarna är att de ofta orsakas av ett antal olika funktions-störningar i mag-tarmkanalen. Det känns viktigt att belysa sjukdomarnas komplexitet och att därigenom betona svårigheten att nå tillfredställande behandlingseffekt med ett enda läkemedel.

Iberogast

Växtläkemedlet (Iberogast), som blivit godkänt på indikationen FD och IBS är ett multi-funktionellt medel. Det första i sitt slag. Och ett växtläkemedel som blivit godkänt på egen, specifik dokumentation. Det har ett brett verkningsmönster och kan därför påverka flera av orsakerna till de störningar,

som ger problem.

Symtom vid funktionell dyspepsi

De vanliga symtomen vid FD är smärta och obehag i magtrakten i samband med måltid, snabb mättnadskänsla, brännande känsla i maggropen, uppspändhet, illamående och lättare halsbränna.

De fem vanligaste orsakerna till besvären är: 1. oförmåga hos magen att anpassa sin volym till mängden intagen föda, 2. fördröjd magtömning, 3. känslighet för magväggens expansion, 4. nedsatt rörlighet/peristaltik i magsäcken samt 5. känslighet för fett och magsyra i tolvfingertarmen.

Läs om IBS här »

Läs om hela syndromet, FD och IBS här »


ventr_72_red.jpg

Magsäck

med oesophagus och duodenum

 

« Tillbaka