Växtbaserade läkemedel (VBL) TVBL Indikation Ört

   Läkemedlet Iberogast

Iberogast är det enda godkända läkemedlet vid IBS och funktionell dyspepsi.

Funktionella mag- och tarmsjukdomar är mycket vanliga och drabbar ca 25% av den svenska befolkningen. Man skiljer på två typer av tillstånd, IBS och dyspepsi. Besvären är nära besläktade och många symtom är gemensamma och domineras av gasbildning, smärta, uppkördhet och illamående. Vid IBS tillkommer dessutom ofta perioder av diarré och/eller förstoppning medan funktionell dyspepsi kännetecknas av tidig mättnadskänsla och halsbränna.

Flera besvär, många orsaker

Vid funktionella mag- och tarmbesvär lider man oftast av ett flertal besvär vilka orsakas av olika funktionsstörningar i mag- tarmsystemet. Till exempel kan magsäcken vara överkänslig eller tömmas för långsamt, tarmen kan överreagera eller ha för snabba eller för långsamma rörelser.

De många funktionsstörningarna gör symtomen svårbehandlade. De läkemedel som finns idag kan hjälpa mot enstaka besvär, men inte mot hela symtomkomplexet.

Ny typ av läkemedel

Iberogast, som nylien godkändes för behandling av IBS och dyspepsi fungerar annorlunda. Det är ett multifunktionellt läkemedel med ett brett verkningsmönster. Därmed kan Iberogast påverka flertalet av störningarna och på så sätt lindra besvär både i mage och tarm samtidigt.

25 kliniska studier

Iberogast är utvecklat av det tyska läkemedelsbolaget Steigerwald och har sålts i Tyskland under mer än 50 år. Effekt, säkerhet och verkningsmekanismer är därför väl belagda med 25 kliniska studier på drygt 50 000 personer och 20 miljoner 
behandlade patienter.

Biverkningarna är mycker sällsyta och milda, 1<10 000.

Iberogast är ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Registreringen baseras helt på produktspecifika studier.

IBS och funktionell dyspepsi

IBS och dyspepsi är besläktade och kan vara svåra att skilja åt. Symtom är ofarliga men väl så obehagliga och återkommande, och för många socialt handikappande.

Något förenklat orsakar IBS (irriterad tjocktarm) framför allt besvär i nedre delen av buken och tarmen, medan funktionell dyspepsi (överkänslig mage) oftast är koncentrerad till övre delen av buken och matstrupen.

Vanliga symtom är:

  • Uppsvälldhet
  • Tidig mättnadskänsla
  • Illamående
  • Halsbränna
  • Magsmärta
  • Gasbildning
  • Tarmknip
  • Diarré
  • Förstoppning

Mage_ill_72_300_ver2.jpg

Kommentarer

Kommentarer och frågor skickas enklast genom att använda kontaktformuläret, som finns under knappen "kontakta oss" i "toppmenyn".

 

Du kan också sända mail till Ingemar Joelsson, maila här

 

 

 

Iberogast_2_72_200.jpg

 

« Tillbaka