Växtbaserade läkemedel (VBL) TVBL Indikation Ört

   Echinaforce

innehåller extrakt av röd solhatt, Echinacea purpurea (L.) Moench, såväl ört som rot

Innehåll i 1 ml

1 ml är lika med 40 droppar, innehåller extrakt av örten (flytande etanolextrakt) motsvarande cirka 860 mg samt extrakt av roten, motsvarande 45 mg .

Alkoholhalten är 66% v/v, vilket motsvarar 528 mg alkohol per dos.

Vid tillverkning av 1 ml Echinaforce lösning åtgår 320 mg färsk ört, vilket motsvarar 70 mg torkad ört och 18 mg färsk rot, vilket motsvarar 4 mg torkad rot.

Indikation

Echinaforce ger lindring vid förkylning, tillfällig hosta och heshet. Verkningsmekanismen är inte helt känd men Echinaforce är traditionellt använt för lindring av symtom vid förkylning.

Dosering

30 - 40 droppar i ett halvt glas vatten 3-5 gånger dagligen.

När skall Echinaforce inte användas?

Echinaforce skall inte användas av personer med fortskridande systemiska sjukdomar dom tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdom, multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller autoimmun sjukdom. Ej heller av personer med känd allergi mot korgblommiga växter såsom gråbo, kamomill, maskros och prästkrage.

Att tänka på

Echinaforce skall inte användas under längre tid än 2 veckor per behandlingstillfälle.

Echinaforce innehåller 66% v/v etanol, dvs upp till 528 mg alkohol per dos à 40 droppar. Detta motsvarar 13 ml starköl eller 5,5 ml vin.

Echinaforce skall inte användas under graviditet och amning.

Vilka biverkningar kan inträffa?

Överkänslighetsreaktioner i form av anafylaxi och angioödem kan förekomma hos personer som behandlas med produkter innehållande Echinacea. Risken är störst för personer med atopiskt eksem (oftast böjvecks-eksem).

Interaktioner

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel (inklusive naturläkemedel) är inte studerad.

Farmakodynamik

Verkningsmekanismen är inte klarlagd.

--------------------------------------------------------------------

Frågor och kommentarer skickas med e-mail till Ingemar Joelsson, injo@scicom.se

Bipacksedeln för Echinaforce kan laddas ned här.

SPC (produktrsumé) för Echinaforce kan laddas ned här.

 

echinaforce.jpg

Echinaforce - ett extrakt av Röd solhatt,

Echinacea purpurea (L.) Moench - både ört och rot

Echinaforce är ett växtläkemedel (TVBL)

 

 

 

 

« Tillbaka