Växtbaserade läkemedel (VBL) TVBL Indikation Ört

  Angelica, kVANNE

Angelica archangelica L.

Angelica hör till flockblomstriga växter, Apiceae (Umbelliferae)

Allmänt

Denna ståtliga ört växer vild i fjälltrakterna. Kvanne känns igen på de stora, gulgröna rundade blomflockarna och på den starka, myskartade doft som bladen utsänder när man gnuggar dem mellan fingrarna.

En legend berättar att ärkeängeln Rafael uppenbarade kvannens läkande egenskaper för människorna - släktnamnet är en avledning av det latinska ordet angelus, ängel. Kvanne ansågs kunna avvärja pesten, neutralisera verkan av olika gifter och ge ett långt liv. Under den svåra influensaepidemin vid första världskrigets slut, spanska sjukan, försökte man skydda sig mot smitta genom att tugga på kvannerot. I våra dagar uppskattas örten främst för sin stimulerande verkan på matsmältningsapparaten. Roten används vid tillverkning av benediktin- och chartreuselikör. Stjälken likson de unga skotten är ätlig och användes tidigt mot skörbjugg. Örtens färska saft kan vid kontakt med huden framkalla irritation.

Förekomst

Kvannen uppträder i två underarter i vårt land: Fjällkvannen, A.a. archangelica, är allmän i fjällen och går ned mot kusten längs älvarna. Strandkvannen, A.a. litoralis, är tämligen allmän längs vissa kustavsnitt.

Kännetecken

En 130-250 cm hög, två till flerårig ört. Stjälk ihålig, kraftig, förgrenad, anlupen i rött. Blad dubbelt - tredubbelt pardelade, tandade med trinda skaft och starkt uppblåsta slidor. Blommor gulgröna i stora flockar med 20-30 mer eller mindre liklånga strålar. Klyvfrukt av 2 delfrukter med 2 vingkanter. Rot grov, pålformig. Lukt aromatisk. Smak skarp, kryddartad.

Använda växtdelar

Rot med jordstam. Sällan den unga stammen och klyvfrukten.

Innehållsämnen

Eterisk olja (0,4-0,8 %) med phellandren (70-80 %) och kumarinderivaten osthol, osthenol, furanokumarinet angelicin. I frukterna furanokumarinerna bergapten, imperatorin. Garvämne, kolhydrat, angelikasyra.

Medicinsk verkan

Stimulerar mag- och tarmsaftsekretion, matsmältningsbefrämjande.

Användning

Vid matsmältningsrubbningar och aptitlöshet. Som smakämne i likörer.

 

Sänd frågor och kommentarer till Ingemar Joelsson

 

 angelica_red_72_200.jpg

Angelica, Kvanne

 

« Tillbaka