Växtbaserade läkemedel (VBL) TVBL Indikation Ört

   Venastat

Venastat är ett växtbaserat läkemedel

Användningsområde

Venastat används för lindring av symtom orsakade av störningar i det venösa blodflödet i benen, så kallad kronisk venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda, spänningskänsla och vadkramper.

Venastat används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare.

Kronisk venös insufficiens är då blodkärlen (venerna) i benen som transporterar blodet tillbaka till hjärtat inte fungerar ordentligt. Mer blod än vanligt stannar kvar i benen med symtom som svullnad, tunga och trötta ben.

Hur Venastat verkar är ofullständigt känt men studier visar effekt på venernas elasticitet (venös tonus) och de minsta blodkärlens genomsläpplighet (kapillär filtration). Dessa effekter gör att svullnaden i benen minskar. Effekten kommer gradvis och börjar ofta märkas efter 4-6 veckor.

Försiktighet

om du under pågående behandling får något av följande symtom i benen, ska du kontakta läkare:

- hudinflammation, hudförhårdnader, inflammation och propp i en ytlig ven (tromboflebit), svår smärta, sår eller plötslig bensvullnad

- om försämring av symtomen skulle inträffa efter att behandlingen påbörjats

- om du efter 6 veckor fått otillfredsställande effekt, eftersom dina symtom kan ha andra orsaker

- om du har kompressionsbehandling (stödstrumpa) enligt tidigare ordination bör du ej avsluta denna kompressionsbehandling utan samråd med läkare.

Graviditet och amning

I brist på tillräckliga data bör Venastat inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Dosering

Vanlig dos är 1 depotkapsel 2 gånger dagligen (morgon och kväll). Kapslarna sväljes hela tillsammans med vätska. Om magbesvär uppkommer rekommenderas att kapslarna tas tillsammans med måltid.

Rekommenderas ej till barn eller ungdomar under 18 år.

Behandlingstid: Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Venastat orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Lindriga mag- och tarmbesvär, illamående, huvudvärk, yrsel och klåda har rapporterats. Allergiska reaktioner har observerats. Frekvensen är okänd.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Dokumentation

I en randomiserad, delvis blindad studie av Diehm et al. publicerad i The Lancet behandlades 240 patienter med kronisk venös insufficiens under 12 veckor med Venastat (95 patienter), placebo (46 patienter) eller kompressionsterapi (stödstrumpa) (99 patienter). Behandling med Venastat (en kapsel två gånger dagligen) reducerade ödem lika effektivt som stödstrumpa och båda behandlingsformerna gav signifikant bättre effekt än placebo. Den ödemminskande effekten är gradvis insättande och är jämförbar med den man får av kompressionsbehandling efter ca 12 veckors behandling. Andra eventuella positiva effekter (t ex enkel dosering) i jämförelse med kompressionsbehandling kommer i tillägg.

 

Ladda ned bipacksedeln (BIP) här

 

Ladda ned den specifika produktbeskrivningen (SPC) här

 

Frågor och kommentarer skickas via e-mail till Ingemar Joelsson

 

 

 

 

Venastat_final.jpg

Venastat förpackning

 

« Tillbaka