Växtbaserade läkemedel (VBL) TVBL Indikation Ört

vänderot, valeriana officinalis L.

Valeriana, läkevänderot

Vänderotsväxter: Valerianaceae

 

Allmänt

Vänderot kan bli upp till en och en halv meter hög, växten är upprätt och föga förgrenad med parbladiga blad och taltika vitrosa blommor. Den växer helst på fuktiga ställen.

Den förste som omnämner vänderot är en egyptisk läkare på 800-talet. Under medeltiden betraktade man växten som ett universalläkemedel. Senare påstods den vara ett effektivt medel mot epilepsi. Vänderot har också använts som febernedsättande medel. I våra dagar anses växten vara ett av de bästa lugnande medlen vid nervösa besvär.

Det förekommer åtskilliga arter i släktet med likartade egenskaper men varierande halt av aktivt ämne. En art som är inhemsk i Mexico användes av indianerna som ett stärkande medel, som skulle göra det lättare för dem att uthärda trötthet och umbäranden. Vänderot har också använts som aptitdämpande medel, som medel mot nervösa hjärtbesvär och som kramplösande medel. Den torkade vänderotens säregna, oangenäma lukt utövar en sällsam dragningskraft på hankatter.

Förekomst

Vänderot växeer på fuktiga ställen och längs stränder, i snår och vid klippor. Den är tämligen allmän i sydsverige. Snarlik, allmännare och med större utbredning är flädervänderot,
V. sambucifolia.

Kännetecken

En 50 - 150 cm hög, flerårig ört. Stjälken är rak, ihålig, föga förgrenad, bladbärande. Bladen är motsatta och parbladiga med ett stort antal tandade, lansettformade småblad. Blommorna är ljusröda eller vita (juli till augusti), i kvastlika blomställningar. Kronan är trattlik, femtalig med 3 ståndare. Frukten är en nöt som sprids med vinden genom en fjäderpensel. Jordstammen är kort och grov, den saknar nästan helt birötter. Lukten är karakteristisk, stark, obehaglig, särskilt hos den torkade roten.

 

Använda växtdelar

Jordstam med rot, skördad i september under växtens andra levnadsår, tvättad och omedelbart torkad vid 40 graders temperatur.

Innehållsämnen

Cirka 1% valepotriater av valtratum, acevaltratum, didrovaltratum. 0,5-1 % eterisk olja med bornylisovalerianat, bornylacetat, bornylformiat, terpen kolväten, seskviterpener.

 

Medicinska verkan

Sedativ (lugnande), avslappande, spänningslösande, blodtryckssänkande, depressiv verkan på centrala nervsystemet. Förbättrar sömnkvaliteten.

 

Indikationer för användning

Vid ängslan, oro och sömnsvårighet.

Naturläkemedlet Neval

Neval torde vara det bästa naturläkemedlet baserat på extrakt från Valeriana-roten.

Läs om Neval här - klicka här

 

 

För frågor och kommentarer, använd i första hand formuläret under knappen "kontakta oss" i sidans toppmeny.

 

Frågor och kommentarer skickas via e-mail till Ingemar Joelsson

  

vanderot_red.jpg 

Vänderot

Valeriana officinalis L.

vanderot_2_red.jpg

Bestånd av Vänderot

 

« Tillbaka