Växtbaserade läkemedel (VBL) TVBL Indikation Ört

   Iberogast

Iberogast

är det första multi-funktionella växtläkemedlet mot dyspepsi och IBS. Iberogast har ett brett verkningsmönster som påverkar flera funktionella störningar samtidigt.

Läkemedelsverket utvärderar Iberogast (2010 10 11) och säger:

”På grund av den diversifierade symtombilden vid FD och IBS och då  organfel saknas är sjukdomarna svårbehandlade. Botande läkemedel saknas och de symtomlindrande läkemedlen är få. Ett stort problem är därför att många patienter idag är obehandlade.

 

För att ett läkemedel skall anses effektivt måste detta ha ett brett verkningsspektrum som täcker majoriteten av symtom. Kliniska studier visar att Iberogast uppfyller dessa krav.

 

Säkerhetsprofilen för Iberogast är dessutom hög och risken för biverkningar måste bedömas som mycket liten. Läkemedelsverket rekommendera därför att Iberogast blir receptfritt men att det endast skall säljas via apotek.”

Iberogasts fyra huvudmekanismer vid dyspepsi och IBS är väl kartlagda:

 

1. Förbättrar magsäckens lagrings- och tömningsförmåga

Flera studier visar att Iberogast kan relaxera muskulaturen i fundus och aktivera muskulaturen i antrum. Relaxeringen sker genom en minskning av kalciumflödet i muskelceller i fundus, medan en aktivering av kalciumkanaler hos muskelceller i antrum förbättrar muskulaturens motilitet där.

Iberogast förbättrar även funktionen i övre magmunnen genom att öka inflödet av kalcium i muskelcellerna. Därigenom minskar besvär som reflux och halsbränna

 

Resultatet blir att Iberogast både kan förbättra lagringen av föda och tömningen av magsäcken, två viktiga funktioner vid behandling av FD.

2. Minskar överkänsligheten i magsäck och tarm

Studier på försöksdjur visar att Iberogast kan minska känsligheten hos nerverna i mag- tarmkanalen både vid kemisk, mekanisk och inflammatorisk stimulering. Detta är bakgrunden till den kliniskt observerade effekten av Iberogast vid överkänslighet i inre organ.

3. Minskar inflammation

Studier på försöksdjur visar också att Iberogast minskar risken för uppkomst av sår, samtidigt som läkemedlet besitter en antiinflammatorisk effekt. Bakgrunden är en reduktion av mängden saltsyra, en ökad slembildning, en aktivering av antiinflammatoriskt prostaglandin PGE2 och en inhibering av proinflammatoriska leukotriner samt normalisering av TNF-a, II-1b och

ICAM-1.

4. Påverkar tarmens rörelse och slemproduktion

Iberogast normaliserar slemproduktionen i tarmen och minskar tarmkramper.

25 studier på 50 000 patienter

mekanism_72_red.jpg

Iberogast är ett växt-baserat läkemedel för behandling av FD och IBS.

En stor dubbelblind, placebokontrollerad studie på IBS, samt en uppföljningsstudie på barn pågår. Båda förväntas avslutade under 2011.

 

I de kliniska studierna har man jämfört effekten både mot placebo och mot olika läkemedel.

 

Forskarna har även undersökt om effekten är jämförbar på IBS och FD – och funnit att så är fallet.

20 miljoner patienter är behandlade med Iberogast

Förutom den kliniska erfarenheten finns en stor samlad erfarenhet baserad på de drygt 20 miljoner patienter som behandlats med Iberogast i Tyskland. I denna grupp ingår också barn, gravida och ammande kvinnor.

 

Antalet registrerade biverkningar är mycket få, 143 st. Den förväntade frekvensen av biverkningar är därför mindre än en på 10 000 behandlingar.

Sammanfattning

Funktionella mag- och tarmsjukdomar som FD och IBS har många bakomliggande orsaker. En fungerande behandling måste därför vara inriktad på hela symtomkomplexet.

Iberogast är ett multifunktionellt växtläkemedel som:

• normaliserar rörligheten i mage och tarm

• stärker övre magmunnen medan fundusdelen av magsäcken relaxeras

aktiverar muskulaturen i antrumdelen av magsäcken

• minskar överkänsligheten i mage och tarm

• kan minska produktionen av magsyra

• har antiinflammatoriska egenskaper.

Den komplexa sammansättningen av extrakt från 9 läkeörter förklarar effekten: Iberogast påverkar gynnsamt de viktigaste symtomen vid FD och IBS

• halsbränna

• smärta i mage och buk

• för tidig/förlängd mättnadskänsla

• gasbildning

• kramper

• kräkning och illamående

• diarré och/eller förstoppning.

Iberogast är idag det enda läkemedlet i Sverige som är godkänt för behandling av både FD och IBS.

 

Iberogast är det enda läkemedlet som kunnat uppvisa goda kliniska resultat på såväl FD som IBS.

 

Iberogast är det enda väletablerade växtläkemedlet som godkänts enbart på sin egen produktspecifika dokumentation.

Se namn och bilder av de örter, vars extrakt ingår i Iberogast.

Läs om de örtextrakt, som ingår i växtläkemedlet Iberogast.

Läs bipacksedeln för Iberogast här.

Läs SPC för Iberogast här.

Referenslitteratur kan läsas här.

 

För kontakt - använd kontaktformuläret i sidans toppmeny, eller klicka här.

 

Frågor/kommentarer kan skickas med e-mail till Ingemar Joelsson, klicka här.

 


 

Iberogast_forp_red.jpg 

Iberogast

Fundus_72_red.jpg

Iberogast relaxerar

muskulaturen i fundus

antrum_72_red.jpg

Iberogast aktiverar

muskulaturen i antrum

 

« Tillbaka