Växtbaserade läkemedel (VBL) TVBL Indikation Ört

   Schizandra chinensis, Fjärilsranka

Schizandra chinensis, Fjärilsranka

Växer vilt i norra Kina, östra Sibirien och i Tibet

Varianter av växten finner man i Carolina, Georgia och Florida, USA.

 

Kinesisk örtmedicin

Den tidigaste beskrivningen av den medicinska användningen av Schizandrae chinensis fructus (Fjärilsranksbär) finns i "The Divine Husbandman's Classic of the Materia Medica" från första århundradet B.C. Där sägs schizandra förlänga livet utan att åldras, att ge ökad energi ("qi"), bota hosta och undanröja trötthet.

 

Farmakologisk forskning

Den farmakologiska forskningen på Schizandra började på 1950-talet. Den medicinskt verksamma drogen kommer från torkad, mogen frukt av Schizandra chinensis (Turcz) Baill. och Schizandra sphenanthera, Rehd. et Wils.

Schizandra beskrivs ha en stimulerande effekt på centrala nervsystemet, öka såväl mental som fysisk aktivitet och förbättra funktionen hos hjärta och kärl.

Schizandra karakteriseras som en adaptogen och har vunnit stor popularitet som tonikum.

 

Aktiva substanser

De aktiva substanserna beskrivs kemiskt vara dibenzo-(a,c)-cyclooctene-derivat (schizandriner och gomisiner). Dessa har en unik struktur och innehåller en ring med
8 kolatomer.

 

Adaptogena effekter

Adaptogener är substanser som ökar kroppens ospecifika motståndskraft mot fysiska, kemiska och biologiska stressfaktorer. Schizandras adaptogena förmåga har studeras rikligt alltsedan 50-talet. I flera publicerade studier har man kunnat dokumentera att aktiviteter som kräver koncentration, koordination och uthållighet kan utföras signifikant bättre efter intag av Schizandra i doser om 5 – 10 mg/kg kroppsvikt.

 

Medicinsk dokumentation

Åtskilliga studier har visat att Schizandra ökar motståndskraften mot virala infektioner som förkylning och influensa. Schizandra ökar kroppens energireserver och motverkar depression genom att de aktiva substanserna i Schizandra underlättar absorbtionen av fosfat, vilket ger en mer effektiv omvandling av energi.

 

Schizandra har en skyddande effekt på hjärtat, kärlsystemet och lungorna.

Schizandra stimulerar blodcirkulationen och därmed det centrala nervsystemets funktioner. Hjärncelllerna får tillgång till syre och adapterar sig lättare till olika, ändrade förhållanden.

 

Schizandra ger också skydd mot leversjukdomar, såväl virushepatiter som kemiska leverskador, genom att stimulera bildningen av enzym som förtar effekten av för levern toxiska ämnen.

I de publicerade studierna har man framför allt följt markören SGPT, ett transaminas, vars nivå i blodet stiger vid hepatit och leverskada. SGPT återgick till normala värden signifikant snabbare och hos en större andel av patienterna, i jämförelse med kontrollgrupper med annan medicinering.

Ytterligare har Schizandra en normaliserande inverkan på blodtrycket.

Schizandra ökar den sexuella lusten och förbättrar den sexuella förmågan.

Schizandra förbättrar seendet, i synnerhet ögats förmåga till mörkeradaption.

 

Biverkningar

Schizandra saknar toxicitet. En rapporterad biverkan är ökad magsyra. Man avråder bruk av Schizandra hos människor med epilepsi samt under graviditet.

 

Medicinsk forskning nu

Läs om nyare forskningsresultat här.

 

Referenslitteratur

Referenslitteraturen finner du här.


Kontakt för frågor och kommentarer: Skicka mail till Ingemar Joelsson - klicka här! 

 

 

Schizandra_red.jpg 

Schizandra chinensis
(Turcz) Baill

hör till familjen Magnoliaceae

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka