Växtbaserade läkemedel (VBL) TVBL Indikation Ört

   Iberogast

Iberogast är ett väldokumenterat växtläkemedel (VVBL)

Iberogast är en apoteksvara som skall användas efter läkarundersökning. Iberogast kan receptförskrivas men också köpas receptfritt.

Indikation

Iberogast har en godkänd indikation: mot "funktionell dyspepsi", FD, och mot "Irritable bowel syndrome", IBS.

Verkningsmekanismer

Bakgrunden till de båda sjukdomstillstånden är komplicerad. Läkemedlet Iberogast har också multifunktionella egenskaper för att möta detta. Iberogast innehåller extrakt av nio läkeörter, alla sedan antiken kända för sina olika sätt att lindra mag- tarmbesvär.

Något om magsäcken

Magsäcken är förvånandsvärt föränderlig. Utan fyllnad är magsäcken ett ca 20 cm lång slangformigt organ med kraftig muskelvägg och starkt veckad, slemhinnebeklädd, inneryta. Men i samband med måltid kan magsäcken rymma mer än 2,5 liter vätska och näring. Den här töjbarheten beror på att väggen består av flera skikt muskelfibrer, som förlöper i olika riktningar och sammanhålles av elastisk bindväv. Den starkt veckade innerytan bidrar också till tänjbarheten. Slemhinnan innehåller ett stort antal körtlar, vars slem skyddar magsäcken från angrepp av magsyra - saltsyra - och matsmältningsvätskorna.

Matstrupen går genom mellangärdet och ansluter till magsäckens övre del - övre magmunnen. I magsäckens nedre del ansluter tolvfingertarmen, även där finns en slutmuskel, den nedre magmunnen, som reglerar utflödet av maginnehåll till tarmen.

magsack_2-3_72_220.jpg magsaeck_3_72_220.jpg

Funktionsstörninga i magsäcken - dyspepsi

Funktionell dyspepsi kan ge skilda symtom:

  • Halsbränna
  • Magsmärtor
  • Känsla av uppkördhet, gaser
  • Kramper
  • Illamående, kräkningar

Ofta förekommer symtomen samtidigt och ofta tas de inte på allvar, eftersom någon organisk orska inte kan fastställas. Därför beteckans besvären som "funktionella". De är vanliga I litteraturen anges att mer än 20 % av befolkningen lider av funktionella störningar i magsäckens funktion.

Iberogast mot funktionella magbesvär

Eftersom den egentliga orsaken är oklar eller är flerfaldig är det naturligtatt använda en multifunktionell behandling. Man har observerat i flera studier att läkemedel mot syrabildning inte löser hela problemet.

Iberogast kan med sin breda verkan återställa en naturlig funktion hos magsäcken. Iberogast kan:

  • Göra att magsäckens muskulatur slappnar
  • Normalisera magsäckmuskulaturens arbete
  • Stänga den övre magmunnen och hindra halsbränn
  • Normalisera avflödet av maginnehåll till tarmen

Därigenom är Iberogast verksamt mot halsbränna, känsla av uppkördhet, magsmärtor och illamående.

Läs om inehållet av växtextrakt

Se bilder av de läkeörter, vars extrakt ingår i Iberogast

Kommentarer

Kommentarer och frågor skickas enklast genom att använda kontaktformuläret, som finns under knappen "kontakta oss" i "toppmenyn".

 

Du kan också sända mail till Ingemar Joelsson, maila här

 

  ib_logga_72_180.jpg

Iberogast logotyp

magsack_2_72_220.jpg

Matstrupe, magsäck och tolvfingertarm

magsack_4_72_220.jpg

Matstrupe, magsäck och tarm vid funktionell störning

magsack_5_72_220.jpg

Verkan av Iberogast på magsäcken

 

« Tillbaka